• АССОЦИАЦИЯ ВЫПУСКНИКОВ

АССОЦИАЦИЯ ВЫПУСКНИКОВ

20021-2022-ОКУУ ЖЫЛЫНДАГЫ КОЛЛЕДЖДИН БҮТҮРҮҮЧҮЛӨР АССОЦИАЦИЯСЫ БОЮНЧА ИШ ПЛАНЫШилтеме
ПОЛОЖЕНИЕ ОБ АССОЦИАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ Шилтеме

2018-2022-жылдар арлыгында индустриалдык-педагогикалык колледждин “Башталгыч класстарда окутуу” адистигин аяктаган студенттер жөнүндө маалымат.

Бүтүрүүчүлөрдүн окууну бүткөн соң аларды сурамжылоонун жыйынтыгы.

Буткон жылы

Жалпы саны

Окуусун улантк.

Адист.б-ча ишт.

Мигранттар

Жумушсуздар

2017-2018

439

80

27

32

300

2018-2019

548

94

24

28

402

2019-2020

528

85

22

12

409

2020-2021

431

32

59

17

323

2021-2022

351

215

64

6

287