• АССОЦИАЦИЯ ВЫПУСКНИКОВ

АССОЦИАЦИЯ ВЫПУСКНИКОВ

20021-2022-ОКУУ ЖЫЛЫНДАГЫ КОЛЛЕДЖДИН БҮТҮРҮҮЧҮЛӨР АССОЦИАЦИЯСЫ БОЮНЧА ИШ ПЛАНЫШилтеме
ПОЛОЖЕНИЕ ОБ АССОЦИАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ Шилтеме