Бүтүрүүчүлөр

ИПКНЫН БҮТҮРҮҮЧҮЛӨРҮНҮН ТИЗМЕСИ, 2017 жылга чейинки статистикасы. Шилтеме
ИПКНЫН БҮТҮРҮҮЧҮЛӨРҮНҮН ТИЗМЕСИ, 2018 жыл. Шилтеме
ИПКНЫН БҮТҮРҮҮЧҮЛӨРҮНҮН ТИЗМЕСИ, 2021 жыл. Шилтеме
ИПКНЫН БҮТҮРҮҮЧҮЛӨРҮНҮН ТИЗМЕСИ, 2021 жыл. Шилтеме
ИПКНЫН БҮТҮРҮҮЧҮЛӨРҮНҮН ТИЗМЕСИ, 2022 жыл. Шилтеме

ИПКнын сыймыктуу б Бүтүрүүчүлөр : шилтеме

Сайдалиева Дилрабо – КР1-16 гр., ОшМУнун Педагогика жана дене тарбия факултетинин «Башталгыч класстарда билим берұұ адистигин аяктаган. Учурда Озгон районунун №5 «Ленин» орто мектебинде 3-классты окутат.

Камилова Айиза – КК9-4-17 гр. Ноокат району, Ноокат шаары, « Көркөм сұрөт» мектеп- интернатында Информатик мугалими болуп эмгектенет. Учурда ОшМПУнун МИТ факултетинин дистант бөлұмұнұн 3-курсунун студенти.

Садирова Даткайым – КР9-1-17гр. Кара-Суу раонунун №101 Кумар Момбекова орто мектебинин башталгыч классынын мугалими. ОшМУнун Педагогика жана дене тарбия факультетинин дистант бөлұмұнұн МНО5д-7-18 тайпасынын студенти.

Мамажанова Угилойхон – КР1-19 гр. Ноокат району, Ноокат шаары, «А. Беруний» атындагы орто мектепте 2-класстын башталгыч класс мугалими. Учурда ОшМУнун Педагогика жана дене тарбия факультетинин дистант болумундо 3-курстун студенти.

Бакытбек кызы Минура – КР9-1-18 гр. Бишкек, «Маариф» турк мектебинин 4-В классынын башталгыч класс мугалими.

Арстанбек кызы Гульнур – КК9-5-18 гр. Ош шаарындагы Б.Алыкулов атындагы орто мектептин 1-В классынын башталгыч класс мугалими. Учурда ОшМУнун Педагогика жана дене тарбия факультетинин дистант бөлұмұндө 3-курстун студенти.

Абдисаттарова Аида Базарбаевна – КР9-1-17гр.аяктаган. Учурда Баткен шаарындагы Жоомарт Боконбаев орто мектебинде 2-«Д» классты жана «Тамга» негизги жалпы билим берұұчұ мектептин 1-«В» классын окутат. ОшМУнун Педагогика жана дене тарбия факультетинин дистант бөлұмұндө 4-курстун студенти.