• ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

МАТЕМАТИКАЛЫК ДИСЦИПЛИНАЛАР ПРЕДМЕТТИК ЦИКЛДЫК КОМИССИЯСЫ "НББП" Шилтеме
СОЦИАЛДЫК ИШТЕР ЖАНА АСКЕРГЕ ЧЕЙИНКИ ДАЯРДЫК ПРЕДМЕТТИК ЦИКЛДЫК КОМИССИЯСЫ "НББП"
ПЕДАГОГИКАЛЫК ПСИХОЛОГИЯЛЫК ДИСЦИПЛИНАЛАР ПРЕДМЕТТИК ЦИКЛДЫК КОМИССИЯСЫ "НББП"Шилтеме
ПРОГРАММАЛОО ПРЕДМЕТТИК ЦИКЛДЫК КОМИССИЯСЫ "КНББП" Шилтеме
ОРТО КЕСИПТИК БИЛИМ БЕРҮҮ ПРОГРАММАСЫ БОЮНЧА ӨЗДҮК БААЛООНУН ОТЧЕТУ Шилтеме
РУКОВОДСТВО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ "ОПОП" ссылка
БАШТАЛГЫЧ КЛАССТАРДА ОКУТУУ АДИСТИГИ "НББП" шилтеме