• ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

МАТЕМАТИКАЛЫК ДИСЦИПЛИНАЛАР ПРЕДМЕТТИК ЦИКЛДЫК КОМИССИЯСЫ "НББП" Шилтеме
СОЦИАЛДЫК ИШТЕР ЖАНА КООМДУК ДИСЦИПЛИНАЛАР ПРЕДМЕТТИК ЦИКЛДЫК КОМИССИЯСЫ "НББП"
ПЕДАГОГИКАЛЫК ПСИХОЛОГИЯЛЫК ДИСЦИПЛИНАЛАР ПРЕДМЕТТИК ЦИКЛДЫК КОМИССИЯСЫ "НББП" Шилтеме
ПРОГРАММАЛОО ПРЕДМЕТТИК ЦИКЛДЫК КОМИССИЯСЫ "КНББП" Шилтеме
ОРТО КЕСИПТИК БИЛИМ БЕРҮҮ ПРОГРАММАСЫ БОЮНЧА ӨЗДҮК БААЛООНУН ОТЧЕТУ Шилтеме