• МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

ОшМУнун гуманитардык-педагогикалык колледжинин 2022-2023-окуу жылына карата тышкы байланыштар боюнча аткарылуучу иштердин иш-планы

Аткарылуучу иш чаралар

Мөөнөтү

Жооптуу

Ички мобилдүүлүк боюнча

1.

ОГПИнин алдында түзүлгөн колледж бөлүмү менен окутуучулардын, студенттердин жана кызматкерлердин академиялык мобилдүүлүгү боюнча программанын алкагында тыгыз иш алып баруу

Жыл бою

Дирекция,

Тышкы байланыштар боюнча жооптуу Чыналиева М.И.

2.

ГПК менен келишими бар орто кесиптик окуу жайлар менен ички мобилдүүлүктү күчөтүү максатында (окутуучулардын жана студенттердин өз ара тажрыйба алмашуусу) иш-чараларды уюштуруу

2-семестр

Кафедра башчылары, Чыналиева М.И.

3.

ЖАМУнун алдында түзүлгөн Жалал-Абад колледжи менен тыгыз байланыш түзүп, мобилдүүлүк иш-чараларын уюштуруу

Жыл ичинде

Дирекция, Чыналиева М.И.

4.

КӨУнун алдында түзүлгөн гуманитардык колледжи менен тажрыйба алмашуу иш-чараларын уюштуруу

Жыл ичинде

Кафедра башчылары, Чыналиева М.И.

5.

Ички мобилдүүлүктү күчөтүү жана тажрыйба алмашуу максатында Кыргызстандын орто кесиптик окуу жайлары менен жаңы келишимдерди түзүү

Жыл ичинде

Дирекция, кафедра башчылары, Чыналиева М.И.

Тышкы мобилдүүлүк боюнча

1.

Окутуучуларга, студенттерге эл аралык «Эразмус+» программасы боюнча маалымат берүү менен бул программага активдүү катышууга үндөө

Сентябрь, февраль

Чыналиева М.И.

2.

Окуу жайлардагы билимди жогорулатуу, жогорку билим берүүдөгү потенциалды күчөтүү, эл аралык кредиттик мобилдүүлүк боюнча жыл сайын уюштурулуучу эл аралык «Жан-Моне» программасына ГПКнын професордук-окутуучулук курамын катышууга үндөө

Жыл ичинде

Чыналиева М.И.

3.

Долбоорлорду түзуүү жана алар менен иштөө боюнча маалымат алуу максатында ГПКда «Долбоорлор менен иштөө» деген темада семинар уюштуруу

2-семестр

Чыналиева М.И.

4.

Тажрыйба алмашуу жана билим алуу максатында чет өлкөлөргө чыккан профессордук-окутуучулук курамдын жана студенттердин иш-сапарлары боюнча маалыматтарды ГПКнын жалпы жамаатына жана студенттерине убагында презентациялоо менен жеткирүү жана ОшМУнун эл аралык бөлүмүнө убагында отчет берүү

Жылына эки жолу

Чыналиева М.И.

5.

Эл аралык деңгээлде уюштурулган КВН жана башка иш-чараларга ГПКнын атайын студенттрден түзүлгөн командасын активдүү катыштыруу

Жыл бою

Чыналиева М.И.

Тышкы байланыштар боюнча жооптуу: улук окут.Чыналиева М.