ВИДЕОМАТЕРИАЛЫ

Барпы Алыкулов N38 2-класс Исраил кызы Асель. Жениш куну Улуу Женишке 75 жыл

Маруфжанова Мавлюда группа: Кр9-2-18
Куштарбек кызы Тахмина КК9-2-19 >
Дуйшеева Элина ДО9-1-18
Абдилажан кызы Саламат. Кр-1-18
Максимова Раъно Кр-2-18
Барпы Алыкулов N38 гимназиясы 2-класс Исраил кызы Асель