2022-жылдын 17-майында ОшМУнун индустриалдык- педагогикалык колледжинде

2022-05-17 20:12:42 86

Бугун, 2022-жылдын 17-майында ОшМУнун индустриалдык- педагогикалык колледжинде "Окуу жайларда коп тилдуу билим беруу боюнча педагогдорду даярдоо" деген темада жолугушуу болду. Жолугушуу Кыргызстандагы эл аралык уюмдар тарабынан уюштурулган "Коп тилдуу жана коп турдуу билим беруу" долбоорунун алкагында отту. Анда ИПКдагы коп тилдуу педагогдорду даярдоо маселесин ишке ашыруу боюнча кызуу талкуу журду. Жолугушууга КРнын Социалдык интеграция борборунун директору М.Ю.Глушкова, коп тилдуу билим беруу боюнча координатор Э.А.Назаркулова, ИПКнын директору О.А.Шаимкулов, ОшМУнун педагогика факультети менен ИПКнын окутуучулары, эксперттер катышты. Колледждеги коп тилдуу билим беруу программасын ишке ашыруунун бугунку абалы жонундо координатор Т.А.Умурбеква билдируу жасады. Жолугушуунун жыйынтыгы менен колледжде жаны окуу жылында коп тилдуу билим беруу боюнча эксперименталдык группаларды ачуу жана ага ылайык экспериментадык окуу пландарын бекитуу окутуучаларды кайра даярдоо милдеттери коюлду.