Негизги окуу программасынын максаттары, милдеттери, компетенциялары, окутуудан күтүлүүчү натыйжалары студенттердин ата-энелерине тааныштырылды.

2018-03-04 14:05:50 487

2018-жылдын 2-марты күнү ГПКнын 050709-“Башталгыч класстарда окутуу” адистигинин негизги окуу программасынын максаттары, милдеттери, компетенциялары, окутуудан күтүлүүчү натыйжалары студенттердин ата-энелерине тааныштырылды.