Орто кесиптик билим берүүнүн теориясы жана методикасы кафедрасынын башчысы,доцент, Кадырберди Байгазиев Байгазиевич 28-февралдан 2-мартка чейин Негизги билим берүү программасы менен, гуманитардык-педагогикалык колледждин

2018-03-02 18:52:39 177