28-февралдан 2-мартка чейин Негизги билим берүү программасы менен, гуманитардык-педагогикалык колледждин студенттерин тааныштырат.

2018-03-02 14:33:01 0

Орто кесиптик билим берүүнүн теориясы жана методикасы кафедрасынын башчысы,доцент, Кадырберди Байгазиев Байгазиевич 28-февралдан 2-мартка чейин Негизги билим берүү программасы менен, гуманитардык-педагогикалык колледждин студенттерин тааныштырат.